ფიტოფაგური მწერები

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Phytophagous insects

იკვებებიან მცენარეებით. მათში შედის ისეთი სახეობები, რომლებიც როგორც ლარვულ, ისე ზრდასრულ ეტაპზე იკვებებიან ფესვებით, ღეროებით, ფოთლებით, ყვავილებით და ნაყოფით.

წყარო: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123741448002101#:~:text=Phytophagous%20insects%20are%20generally%20considered,adults%20or%20in%20both%20stages.

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.