ფისკალური პოლიტიკა

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Fiscal policy

სახელმწიფოს მიერ გადასახადების და ხარჯების სფეროში მიღებული გადაწყვეტილებების ერთობლიობა.

წყარო: http://www.nplg.gov.ge

https://www.sdfinance.undp.org

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.