ურბანული ჩამდინარე წყლები

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Urban wastewater

საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყალი ან საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლისა და სამრეწველო ჩამდინარე წყლების ნარევი და/ან წვიმის წყალი.

წყარო: https://matsne.gov.ge

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.