ურბანული განახლება

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: urban renewal/regeneration

ქალაქის მჭიდროდ დასახლებული უბნების რეაბილიტაციის პროცესი, რომელიც მიზნად ისახავს ძველი შენობების დანგრევას და მათი ახლით ჩანაცვლებას ან არსებულის განახლებას. 

წყარო: https://www.thefreedictionary.com/urban+regeneration

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.