ტბიური ვაკე

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Lacustrine plain

დეპონირების (იგლუსიხმება ქანები, ქვები, ა.შ) შედეგად წარმოქმნილი ვაკე, რომელიც მეტწილად უკავშირდება ტბის წარსულში არსებობას. ზოგიერ შემთხვევაში, ტბა კვლავ არსებობს, თუმცა დროთა განმავლობაში ზომაში შემცირებულია.

წყარო:  https://geography.name/lacustrine-plain/

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.