სუბსიდია

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Subsidy

ფულადი ან ნივთიერი დახმარება, რომელსაც სახელმწიფო უწევს ადგილობრივ ორგანოებს, კომპანიებს, ცალკეულ პირებს ან სხვა სახელმწიფოებს.

წყარო: https://www.merriam-webster.com

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.