სახნავ-სათესი მიწა

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: arable land

მიწის ფართობები, რომელიც გამოიყენება სათესად და მოსავლის მისაღებად სოფლის მეურნეობაში.

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.