სათბურის აირები

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ: greenhouse gases
აირები, რომლებიც ატმოსფეროში სათბურის ეფექტს განაპირობებს. ზოგიერთი სათბურის აირი ატმოსფეროში ბუნებრივად ჩნდება, სხვები კი ადამიანის საქმიანობის გამო. სათბურის აირების მიეკუთვნება: წყლის ორთქლი, ნახშირორჟანგი, მეთანი, აზოტის ოქსიდი, ოზონი და სხვა.

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.