რიფი

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Riff

წყალქვეშა კლდე (ზოგჯერ ოდნავ ამოწეული ზღვის დონიდან), რომელიც სახიფათოა ნაოსნობისათვის;

წყარო: http://www.nplg.gov.ge

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.