რისკის შედარებითი შეფასება

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Comparative Risk Assessment

მეთოდოლოგია, რომელიც იყენებს მეცნიერებას, პოლიტიკას, ეკონომიკურ ანალიზს და დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობას, ყველაზე დიდი ეკოლოგიური რისკის სფეროების დასადგენად და მოსაგვარებლად. გარემოს მართვის პრიორიტეტების შეფასების მეთოდი.

წყარო: www.appropedia.org

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.