პროგნოზირება და უზრუნველყოფა

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Predict and Provide

ტრანსპორტის დაგეგმვის პოლიტიკა (Policy), რომლის მიხედვითაც პროგნოზირდება საცობების რაოდენობა და ამ მოთხოვნების მიხედვით იგეგმება საგზაო ქსელი .

წყარო: https://www.oxfordreference.com

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.