პიროლიზი

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Pyrolysis

ორგანული მასალების ქიმიური დაშლა სითბოს გამოყენების გზით ჟანგბადის არარსებობისას, სინთეზური გაზისა და თხევადი საწვავის შექმნით. 

წყარო: https://www.ceguide.org/Glossary

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.