ოკეანის გამჟავიანება

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Ocean acidification

პროცესი, რომელიც მოიცავს ოკეანეების pH-ის დონის დაწევას, რაც გამოწვეულია ატმოსფეროში ნახშირბადის დიოქსიდის (CO₂) რაოდენობის ზრდით.

წყარო: https://www.britannica.com

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.