ნულოვანი ნარჩენი

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Zero waste

პროდუქტებისა და პროცესების დიზაინი და მართვა, რომელიც უზრუნველყოფს პროდუქტის სასიცოცხლო ციკლის დასრულების შემდეგ გამოუყენებელი ნარჩენის უტილიზაციას, მათი დაწვისა და დამარხვის გარეშე.

წყარო: https://zwia.org/zero-waste-definition/https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/zero-waste

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.