ნახშირბადის სეკვესტრირება

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Carbon sequestration
ატმოსფეროში ნახშირორჟანგის ზრდის პროცესი ნახშირბადის შემცირების გზით. მაგალითად ხეების დარგვით და ა.შ.

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.