ნარჩენი

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Waste

ნებისმიერი ნივთიერება ან ნივთი, რომელმაც დაკარგა სამომხმარებლო თვისებები და რომლის გადაგდებას, განადგურებას ან სხვა ფორმით თავიდან მოცილებას ახორციელებს ან მიზნად ისახავს მისი მფლობელი.

ასევე ნარჩენებს წარმოადგენს ქარხნებსა და ფაბრიკებში სხვადასხვა პროდუქტის წარმოების დროს მორჩენილი მასალა ან ნედლეული.

წყარო: http://spectri.org.ge

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.