მწვანე სახურავი

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Green roof

მცენარეებით დაფარული შენობის სახურავი, რომელიც ხელს უწყობს ქალაქისა და შენობების გაგრილებას.

წყარო: https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/urban-heat-island/

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.