მწვანე ინვესტიცია

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Green investment

ინვესტიცია ისეთ კომპანიებსა და ტექნელოგიებში, რომლებსაც გარემოზე პოზიტიური გავლენა აქვთ. მაგალითად, კომპანიები, რომლებიც ენერგიის ალტერნატიულ წყაროს გვთავაზობენ ან ამცირებენ მათ უარყოფით ზეგავლენას გარემოზე.

წყარო: https://www.schroders.com

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.