მულჩირება

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Mulching

პროცესი, რომლის დროსაც ნიადაგი იფარება სხვადასხვა მასალით, მავნე მეტეოროლოგიური პირობებისგან მისი დაცვის მიზნით. მულჩირებისთვის გამოიყენება დაქუცმაცებული ტორფი, გადამწვარი ორგანული მასალა, მარცვლეული კულტურების ნამჯა, ჩამოცვენილი ფოთლები, ნახერხი, ბალახი, მუყაო, ქაღალდი და სხვა ორგანული და არაორგანული მასალები.

მულჩირება
წყარო: https://gardeningangel.com.au/mulching-services/

წყარო: https://www.stihl.com

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.