მოსახლეობის სიმჭიდროვე

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Population density

მოცემული ტერიტორიის დასახლებულობის დონე. გამოისახება საერთო ფართობის ერთეულზე (1 კმ²-ზე) მუდმივად მცხოვრებთა რიცხოვნობით.

წყარო: საქართველოს სტატისტის ეროვნული სამსახური,

 მოსახლეობის და დემოგრაფიული სტატისტიკის მეთოდოლოგია 

https://www.geostat.ge

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.