მოთხოვნის მრუდი

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Demand curve

გრაფიკული გამოსახულება, რომელიც პროდუქტის ფასსა და მოთხოვნილ რაოდენობას შორის კავშირს ასახავს. 

წყარო: https://www.britannica.com/topic/demand-curve

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.