მიწოდების მრუდი

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Supply curve

გრაფიკი, რომელიც ასახავს დამოკიდებულებას საქონლის ფასსა და მიწოდების რაოდენობას შორის.

წყარო:  გ.მენქიუ, 2008, „ეკონომიკის პრინციპები“, გამომცემლობა „დიოგენე“

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.