მიწათსარგებლობა

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Land Use

ხმელეთზე მიმდინარე საქმიანობები, როგორიცაა საკვების მოყვანა, ხეების მოჭრა ან ქალაქთმშენებლობა.

წყარო: https://www.globalchange.gov

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.