მზის ენერგია

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Solar energy

მზის მიერ გამოსხივებული ენერგია, რომელიც შეიძლება გარდაიქმნას სხვა ფორმის ენერგიებად, როგორიცაა: სითბური და ელექტრო ენერგია. იგი ენერგიის მძლავრი წყაროა, რომელიც შეიძლება გამოყენდეს შენობათა გასათბობად, გასაგრილებლად და განათებისთვის.

წყარო: http://www.eiec.gov.ge

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.