მედეგობა

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Resilience

მნიშვნელოვანი რისკის შემცველი საფრთხეების პროგნოზირების, მომზადების, მათზე რეაგირებისა და აღდგენის შესაძლებლობა სოციალურ კეთილდღეობაზე, ეკონომიკისა და გარემოზე მინიმალური ზიანის მიყენებით.

წყარო: https://www.globalchange.gov/climate-change/glossary

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.