მაკორექტირებელი სამოქმედო გეგმა

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Corrective Action Plan

მაკორექტირებელი მოქმედება ითვალისწინებს პრობლემის აღიარებას, გამოსწორებას და მის სათანადო კონტროლს, რათა ის მომავალში აღარ განმეორდეს.

წყარო:  https://www.gstcouncil.org

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.