ლოკავორი

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Locavore — ლოკავორები მიირთმევენ მხოლოდ ადგილობრივ პროდუქტს. ლოკავორიზმი ეწინააღმდეგება სხვადასხვა საკვების დიდ მანძილზე ტრანსპორტირებას, რაც სათბურის აირების ემისიების დიდი რაოდენობით გაფრქვევას იწვევს.

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.