ლა-ნინია

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: La Niña

 ანომალიური კლიმატური მოვლენა; ცივი სეზონური ზედაპირული დინება წყნარი ოკეანის აღმოსავლეთ ნაწილში. ლა-ნინია აზრობრივად ელ-ნინიოს საწინააღმდეგოა და ხშირად ელ-ნინიოს მოვლენებს მოსდევს.

წყარო: https://www.britannica.com

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.