კომპლექსური ანგარიში

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: integrated reporting

კორპორატიული ანგარიშგების ახალი მიდგომა, რომელიც აერთიანებს ფინანსურ და არაფინანსურ (მაგალითად, ეკოლოგიურ და სოციალურ) ინფორმაციას ერთ დოკუმენტში, რათა აჩვენოს თუ როგორ მუშაობს კომპანია.

წყარო: sustainable.org.nz

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.