კომპაქტური ქალაქი

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Compact City

მკაფიოდ განსაზღვრულ საზღვრებიანი ურბანული არეალი, რომელშიც საცხოვრებელი და კომერციული რაიონები ერთმანეთთან შედარებით ახლოს არიან, რაც ხელს უშლის სასოფლო დანიშნულების მიწების განვითარებას და ამცირებს მანქანით მგზავრობის საჭიროებას.

წყარო: https://www.lexico.com

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.