კვების ჯაჭვი

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Food chain

ორგანიზმთა ხაზოვანი მიმდევრობა, რომელშიც საკვები ნივთიერებები და ენერგია ერთი ორგანიზმიდან მეორეს გადაეცემა, როდესაც ეს უკანასკნელი პირველს ჭამს. 

წყარო: https://ka.khanacademy.org

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.