კაშხალი

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: dam

დინების შეფერხების მიზნით აშენებული ქვის ან ბეტონის კედელი, რომლის აშენების შედეგად იქმნება ხელოვნური ტბა ან რეზერვუარი. რეზერვუარში დაგროვილი წყალი შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ენერგიის გამომუშავების, საირიგაციო და სასმელი წყლის მიწოდების, წყალდიდობების მართვისათვის და სხვა დანიშნულებით.

წყარო: http://www.greenalt.org

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.