კალორია

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: calorie
სითბოს რაოდენობის საზომი ერთეული. | მცირე კ.- სითბოს ის რაოდენობა, რაც საჭიროა ერთი გრამი სუფთა წყლის ერთი გრადუსით გასათბობად.
| დიდი კ.- სითბოს ის რაოდენობა, რაც საჭიროა ერთი კილოგრამი სუფთა წყლის ერთი გრადუსით გასათბობად (უდრის 1. 000 მცირე კალორიას).

წყარო: უცხო სიტყვათა ლექსიკონი

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.