ეკო-ეფექტურობა

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Eco-efficiency

მართვის სტრატეგია, რომელიც მიზნად ისახავს მეტის შექმნას გარემოზე ნაკლები ზემოქმედებით და ნაკლები ბუნებრივი რესურსის გამოყენებით.

წყარო: https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/eco-efficiency

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.