ეკონომიკის მესამეული სექტორი

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Tertiary sector

გულისხმობს მომხმარებელთათვის არამატერიალური საქონლისა და მომსახურების შეთავაზებას. მოიცავს საცალო ვაჭრობას, ტურიზმს, საბანკო საქმიანობას, გართობასა და IT მომსახურებას.

წყარო: https://www.economicshelp.org

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.