ეკონომიკის მეორეული სექტორი

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Secondary sector

იგივე წარმოების სექტორი, დაკავშირებულია მზა საქონლის წარმოებასთან. მოიცავს დამამუშავებელ მრეწველობას, კომუნალურ მომსახურეობას (მაგ. ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის მიწოდება), ასევე, მშენებლობას.

წყარო: https://www.economicshelp.org

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.