ეკოლოგიური მიგრანტი

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Environmental Migrant

ადამიანი, რომელმაც ბუნებრივი მოვლენების ან ეკოლოგიური კატასტროფის მიზეზით საკუთარი ქვეყნის ფარგლებში ადგილსამყოფელი შეიცვალა.

წყარო: გ.გოგსაძე , მოსახლეობის გეოგრაფია (სახელმძღვანელო, მე-2 გამოცემა)

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.