ეკოლოგიური დერეფანი/ეკო-დერეფანი

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Ecological corridor

ჰაბიტატის ტერიტორია, რომელიც აკავშირებს ველური ბუნების პოპულაციებს. იგი გამოყოფოლია ადამიანის საქმიანობისგან. 

წყარო: https://www.globalchange.gov/climate-change/glossary

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.