ეკოლოგია

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Ecology

გარემოს შემსწავლელი მეცნიერება, რომელიც გვეხმარება გავიგოთ თუ როგორ ცხოვრობენ ორგანიზმები ერთმანეთთან უნიკალურ ფიზიკურ გარემოში.

https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/ecology/

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.