დობსონის ერთეული

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Dobson unit

სტრატოსფერული ოზონის საზომი ერთეული, რომელიც წარმოადგენს ოზონის მოლეკულების იმ რაოდენობას, რომელიც საჭიროა 0.01 მილიმეტრი სისქის სუფთა ოზონის შრის წარმოსაქმნელად ტემპერატურისა და ატმოსფერული წნევის სტანდარტულ პირობებში.

წყარო: https://ozonewatch.gsfc.nasa.gov

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.