დასაქმების დონე

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Employment rate

დასაქმებულთა პროცენტული წილი 15 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობაში.

წყარო: https://www.geostat.ge

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.