დაინტერესებული მხარე

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Stakeholder

ინდივიდი ან ჯგუფი, რომელსაც აქვს ინტერესი ორგანიზაციის ნებისმიერი გადაწყვეტილების ან საქმიანობის მიმართ.

წყარო: https://www.gstcouncil.org/gstc-criteria/glossary/

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.