გრინფილდი

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Greenfield

აუთვისებელი მიწა, რომელიც წარმოადგენს ინდუსტრიული ან ურბანული განვითარების პოტენციურ ადგილს.

წყარო: https://www.dictionary.com

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.