გლობალური ანგარიშგების ინიციატივა

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Global Reporting Initiative (GRI)

დამოუკიდებელი, საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც ეხმარება ბიზნეს და სხვა ორგანიზაციებს აიღონ პასუხისმგებლობა თავიანთ ზემოქმედებაზე. მათ შექმნეს მსოფლიოში ყველაზე ფართოდ გამოყენებული საერთო სტანდარტები მდგრადი განვითარების ანგარიშგებისთვის.

წყარო: https://www.globalreporting.org

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.