გარემოს მართვის სისტემები

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: environmental managment systems

პროცესებისა და პრაქტიკის ერთობლიობა, რაც ორგანიზაციას საშუალებას აძლევს შეაფასოს და საბოლოოდ შეამციროს მისი გარემოზე ზემოქმედება.

წყარო: sustainable.org.nz

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.