გარემოსდაცვითი, სოციალური და კორპორატიული სკრინინგი

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: ESG Screening

 ინვესტირების მიდგომა, რომელიც გამოიყენება ინვესტიციამდე კომპანიების ფილტრაციისთვის წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმების მიხედვით. არსებობს ორი სახის სკრინინგი: ნეგატიური (რომელშიც გამოირიცხება გარკვეული კომპანიები არასასურველ საქმიანობაში ან სექტორებში ჩართულობის გამო) და პოზიტიური (რომლის მიხედვითაც კომპანიები ირჩევა მათი მდგრადობის პრაქტიკის საფუძველზე).

წყარო: https://lu.allianzgi.com

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.