ბუნებაზე დაფუძნებული გადაწყვეტილება

« Back to Glossary Index

ინგ. Nature based solutions

ქმედებები, რომლებიც მიმართულია ბუნებრივი ან მოდიფიცირებული ეკოსისტემების დაცვის, მდგრადი მართვისა და აღდგენის მიზნით, რაც ეფექტურად და ადაპტირებულად მიემართება სოციალურ გამოწვევებს, ამასთანავე, უზრუნველყოფს ადამიანის კეთილდღეობასა და ბიომრავალფეროვნების სარგებელს.

წყარო: https://www.iucn.org/

« ლექსიკონში დაბრუნება

მერი თინიკაშვილი

მერი თინიკაშვილი

მერი თინიკაშვილმა 2021 წლის ივლისში დაამთავრა ბუდაპეშტის კორვინუსის უნივერსიტეტის რეგიონალური და გარემოს ეკონომიკის სამაგისტრო პროგრამა. ბაკალავრის საფეხურზე კი სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საზოგადოებრივი გეოგრაფიის მიმართულებაზე. მერის ინტერესის სფეროა გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება.