ბიოდიზელი

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Biodiesel

 საწვავის სახეობა, რომელიც მზადდება ცხოველური და მცენარეული ცხიმის შერევით ალკოჰოლთან. ბიოდიზელს შეუძლია პირდაპირ ჩაანაცვლოს ტრადიციული დიზელი ან გამოყენებულ იქნეს  მის შენარევად.

წყარო: http://www.trentglobal.edu.sg/wp-content/uploads/2016/09/RICS-Sustainability-Glossary-June-2010.pdf

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.