ბიოდეგრადირებადი

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: biodegradable

მასალა, რომელიც ექვემდებარება ბუნებრივი დაშლის პროცესს.

წყარო: საქართველოს კანონი „ბიოლოგიური აგროწარმოების განხორციელების შესახებ“, 2006 წლის 25 ივლისი, მუხლი 4

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.