ბალახისმჭამელი

« ლექსიკონში დაბრუნება

ინგლ.: Herbivore

ცხოველი, რომელიც მხოლოდ მცენარეებით იკვებება. მაგ. ძროხა, ცხვარი, თხა.

წყარო: https://dictionary.cambridge.org

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.